Cloud Technology Info-graphics Demo


Projekt 5 infografik dla firmy Cloud Technology i ich produktów.

Prace obejmowały przygotowanie storyboard, rysunków i animacji.

Wszystko skomponowane pod wcześniej nagranego lektora.

storyboard
sotryboard do infografik
storyboard
sotryboard do infografik

 

A tutaj wszystkie grafiki w orginale.