Low Poly Factory

Low Poly 3d Model

Budynek Low-Poly starej fabryki.

Model ten zajął 2 miejsce w konkursie na Low Poly architekturę w serwisie Cgtraider.com

Factory building
Low Poly 3d model
factory
Low Poly 3d model
Factory Siatka
Siatka modelu 3d
Factory
Low Poly 3d model

rhigh