Swimming Animation

Projekt obejmuje animacjie 4 styli pływackich.

Projekt obejmuje animacjie 4 styli pływackich.
Wszystkie animacje zostały przygotowane pod okiem zawodowego trenera pływania i właściciela szkoły BAFO

Styl Klasyczny

Żabka

Delfin:

Delfin
Delfin animacja 3d

 

 

 

 

 

 

 

Grzbiet: