Tribute to Beksiński

My presonal Tribute to Zdzisław Beksiński Arst.

Animacja kilku wybranych/ulubionych obrazów Zdzisława Beksińskiego.
Created in Adobe Aftef Effects + 3d Element
Music by Vangelis

 

Work In Progress: