Wooden House

High poly model drewnianego domu z wjazdem do garażu.

Przygotowany na potrzeby sklepów.

render
Tył domu
Wooden house
Render modelu
Wooden house
Render modelu
Wooden house
Render modelu
Wooden house
Render modelu